Bối cảnh định đô thăng long và sự nghiệp của lê hoàn

NGuyễn Văn Anh (đăng: 1009 tài liệu)
Lượt xem: 1058 Lượt tải: 0 Loại file: PDF Thời gian đăng: 30/04/18 21:25:16

Nội dung chính:

Phần 1. Quê hương, gia thể, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hoàn

Phần 2. Sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc

Phần 3. Sự nghiệp xây dụng và kiến tạo đát nước Đại Cồ Việt

Phần 4. Lê Hoàn, nhà Tiền Lê và bối cảnh định đô Thăng Long