Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 18 năm 2016 - 2017

NGuyễn Văn Anh (đăng: 1009 tài liệu)
Lượt xem: 1210 Lượt tải: 1 Số trang: 0 Loại file: pdf Thời gian đăng: 06/01/18 22:24:12

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm 2016 - 2017 - Đề thi giải Toán qua mạng lớp 5 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm 2016 - 2017, có đáp án đi kèm. Giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 16 năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 18 năm 2016 - 2017 có đáp án

Bài 1: Cuộc đua cún cưng

1. Một đồng hồ treo tường cứ sau đúng một ngày lại bị chạy chậm 8 phút. Hôm qua Việt chỉnh để đồng hồ chỉ giờ đúng là 10 giờ 5 phút. Hôm nay giờ đúng là 10 giờ 5 phút thì đồng hồ đó chỉ thời gian là:

A. 10 giờ 13 phút
B. 9 giờ 57 phút
C. 10 giờ 40 phút
D. 9 giờ 40 phút

2. Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 135 cm2, chiều cao 5cm và chiều dài hơn chiều rộng 1,5cm. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là ...cm3

3. Tính giá trị của biểu thức:

(236,4 x 10,2 - 46,25 : 0,5) x (24,1 x 4 - 48,2 : 0,5) = ....

4. 3 phút 40 giây x 6 + 3,4 phút x 5 - 120 giây = ... phút

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 35,4
B. 25,4
C. 27
D. 37

5.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

A. 8,8
B. 15,072
C. 27,632
D. 4,8

6.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

A. 78,5 cm2
B. 314 cm2
C. 942 cm2
D. 235,5 cm2

7. Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số mà chữ số hàng trăm của mỗi số đều là số lẻ?

Trả lời: Các số thỏa mãn đề bài là ...

8.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

A. 180 cm2
B. 150 cm2
C. 134 cm2
D. 155 cm2

9.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

10. Người ta viết liên tiếp nhóm chữ cái VIOLYMPICCAPTINH thành dãy chữ VIOLYMPICCAPTINHVIOLYMPICCAPTINH ... lần lượt bằng 3 loại màu mực xanh, đỏ và tím, mỗi chữ cái một màu bắt đầu từ chữ V màu xanh. Vậy chữ cái thứ 2003 là ...

A. Chữ L màu tím
B. Chữ L màu đỏ
C. Chữ O màu đỏ
D. Chữ O màu tím